26 juni 2018

Te hoge boeterentes bij vervroegde aflossing

Je hypotheek vervroegd aflossen kost in bijna alle gevallen geld. Je betaalt dan een boeterente aan je hypotheekaanbieder. Hoe hoog deze kosten mogen zijn staat in de wet. Uit onderzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat veel hypotheekaanbieders zich niet aan die regels houden. Gemiddeld wordt er in 1 op de 5 gevallen nog altijd een te hoge boeterente gerekend. 

De oorzaak ligt bij de hypotheekaanbieders zelf. Er worden fouten gemaakt bij het invoeren van gegevens en ook de systemen die deze gegevens vervolgens verwerken werken soms niet goed. Met als gevolg dat klanten te veel boeterente betalen.

Er is nog iets aan de hand: wanneer je iets wijzigt in de aflossing van een hypotheek, dan ontvang je daarvan een nota. En die is in veel gevallen ronduit onbegrijpelijk, zo oordeelt de AFM. Ook bevatten ze soms niet eens alle benodigde informatie. Lodewijk van der Heijden van het Nationaal Hypotheek Label vind het goed dat de AFM hier werk van maakt. “Mensen die voortijdig hun hypotheek willen aflossen, zijn juist heel slim bezig. En dan het is ontzettend jammer dat een deel van deze groep de dupe is van hypotheekaanbieders die hun werk gewoon niet goed doen.”

De AFM verwacht dat huizenbezitters die teveel hebben betaald, worden gecompenseerd. De AFM dringt er bij de aanbieders op aan dat zij hun fouten snel herstellen en aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. Ook moeten zij laten zien dat de informatie op de aflosnota wordt verbeterd. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

 

 

Te hoge boeterentes bij vervroegde aflossing