31 oktober 2018

Klanten positief over Nationaal Hypotheek Label

Twaalf klanten van Lloyds bank kregen inzage in de brochures van Nationaal Hypotheek Label. Daarna werden ze door onderzoeksbureau Perspective geïnterviewd. Uit de gesprekken bleek dat de klanten positief verrast waren dat de bank hen op deze manier wil informeren. ‘Ik wist wel dat me dit nog boven het hoofd hangt, maar dit helpt om erbij stil te staan’, aldus één van de reacties. De bank wil klanten bewust maken en aanzetten om in actie te komen. Deze boodschap kwam op de klanten duidelijk over. Ze gaven aan dat het initiatief hun vertrouwen in de bank versterkt. ‘Dit bevestigd dat ik met Lloyds bank de goede keuze heb gemaakt. Heel netjes dat ze klanten een zet in de rug willen geven om actie te ondernemen.’

Michiel van der Linde, marketingmanager Lloyds Bank is blij met de uitkomst. 
‘Dit onderzoek bevestigt voor ons de mogelijkheden die wij zien in het Nationaal Hypotheek Label als middel om hypotheekbezitters inzicht te geven in hun situatie en hen zo nodig ook aan te zetten om in actie te komen.’

Start ook eenvoudig een A/B-Test

De toezichthouders verwachten harde resultaten naar aanleiding van de communicatie met jullie eigen hypotheekklanten. Uit onze consumentenonderzoeken blijkt dat wij goede resultaten behalen. Consumenten begrijpen én waarderen het aangeboden inzicht & overzicht en wensen contact over hun handelingsperspectieven. Wij bieden je de unieke kans zelf op kleine schaal ervaring met het Nationaal Hypotheek Label op te doen door middel van een A/B-test. Daarin kun je de respons op een reguliere brief vergelijken met die op een brief met een brochure van het Nationaal Hypotheek Label. Wij kunnen jou helpen om deze pilot snel en efficiënt op te starten. De uitkomst helpt je om met jouw team ervaring op te doen met de beste methode om klanten te activeren. 

Klanten positief over Nationaal Hypotheek Label